Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Specialist za medicino psov in mačk, direktor klinike

Rojen leta 1962 v Ljubljani, že od rojstva živi v Škofji Loki. Po končani srednji šoli za veterinarske tehnike se je vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral 1989 leta. Kot mladi raziskovalec je opravil magistrski študij na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer je bil redno zaposlen 4 leta. Leta 1994 je opravil zagovor magistrske naloge z naslovom Hemodinamske, hormonske in biokemične spremembe med hemoragičnim šokom pri psih v splošni anesteziji.

Med leti 1991 in 1996 je bil vodja veterinarske ambulante za male živali v Škofji Loki, ki je bila v lasti Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske.
Leta 1996 je odprl zasebno ambulanto v Škofji Loki, kjer je s svojo ekipo deloval 15 let. Leta 2011 je odprl novo kliniko za male živali na sedanji lokaciji. Prioritetno se ukvarja s kirurgijo mehkih in trdih tkiv, z veterinarsko ortopedijo in veterinarsko stomatologijo.

Med prvimi v Sloveniji je pridobil naziv Specialist za medicino psov in mačk. V okviru podiplomskega izobraževanja se je izpopolnjeval iz ortopedije na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani pri prof.dr. Bojanu Zorku. Redno se izobražuje na domačih in tujih kongresih, tečajih in delavnicah v  okviru SZVMŽ (Slovenskega združenja veterinarjev za male živali, VZB (Veterinarske zbornice Slovenije), FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations), WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), BSAWA (British Small Animal Veterinary Association), SEVC (Southern European Veterinary Conference), AOVET (mednarodno združenje kirurgov za osteosinteze)
Aktivno sodeluje tudi v Veterinarski zbornici Slovenije.