Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Urgentna medicina se ukvarja z nujnimi stanji (bolezni in poškodbe), ko sta ogrožena zdravje in življenje živali.

 

Vsaka medicinska stroka poskuša poglobljeno obvladovati prepoznavanje in zdravljenje nujnih stanj s svojega strokovnega področja, novejša stroka urgentna medicina pa je povezovalna, saj obvladuje obravnavo nujnih stanj iz različnih specialnosti ter s tem zagotavlja celovito in multidisciplinarno zdravstveno oskrbo v trenutkih največje nuje.

Na Kliniki Loka  zdravimo različna urgentna zdravstvena stanja, pri katerih je potrebno take paciente ves čas intenzivno spremljati in potrebujejo ustrezno zdravljenje in posebno nego zaradi nevarnosti nastanka hudega zapleta.