Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rojena je leta 1986 v Ljubljani. Že od osnovne šole jo zanima naravoslovje, v gimnaziji pa jo je najbolj očarala genetika. Študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je bil zato logična izbira. Septembra 2011 je uspešno zaključila študij in se zaposlila kot mlada raziskovalka, hkrati pa se je vpisala na doktorski študij biotehnologije, kjer je leta 2016 študij uspešno zaključila in si pridobila naziv doktorica znanosti.

Raziskovalno znanje in izkušnje z delom v laboratoriju si je nabirala tekom izdelave diplomskega dela, predvsem pa pri pripravi doktorske disertacije s področja mikoplazmologije. Svoje strokovno znanje je nekaj časa izpopolnjevala tudi v laboratoriju za mikoplazme na VetMedUni na Dunaju. V času izobraževanja je objavila tri znanstvene članke v mednarodno priznanih revijah, od tega dva članka s prvim avtorstvom. Izsledke svojih raziskav je prestavila na številnih kongresih. V znanosti vidi izziv za osebno in strokovno rast, hkrati pa tudi priložnost za (posredno) pomoč drugim.

Prosti čas z družino najraje preživlja v naravi, zelo pa jo veseli tudi izdelovanje nakita.

 

Strokovne kompetence:

  • KOPRIVEC, Saša, BERČIČ, Rebeka Lucijana, CIZELJ, Ivanka, BENČINA, Mateja, MAKRAI, Laszlo, ZORMAN-ROJS, Olga, NARAT, Mojca, BISGAARD, Magne, CHRISTENSEN, Henrik, BENČINA, Dušan. Ornithobacterium rhinotracheale has neuraminidase activity causing desialylation of chicken and turkey serum and tracheal mucus glycoproteins.Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2013, vol. 162, issues 2-4, str. 707-712, doi: 10.1016/j.vetmic.2012.09.018.
  • KOPRIVEC, Saša, CIZELJ, Ivanka, NARAT, Mojca, TOZON, Nataša, CHALKER, Victoria J., LYSNYANSKY, Inna, SPERGSER, Joachim, BENČINA, Dušan. Molecular characterisation of the Mycoplasma cynos haemagglutinin HapA. Veterinary Microbiology, ISSN 0378-1135. [Print ed.], 2015, vol. 175, no. 1, str. 35-43. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113514005045#, doi: 10.1016/j.vetmic.2014.10.026
  • SUHADOLC, Sara, TOZON, Nataša, KOPRIVEC, Saša, FELDA, Kaja, FLORJANČIČ, Mateja, BENČINA, Dušan, SLAVEC, Brigita. Molecular detection and seroprevalence of mycoplasmas in clinicaly healthy working dogs. Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003. [English print ed.], 2017, vol. 54, no. 4, str. 156-161. https://www.slovetres.si/index.php/SVR/article/view/377, doi: 10.26873/SVR-377-2017
  • CIZELJ, Ivanka (avtor, fotograf, ilustrator), KOPRIVEC, Saša. Majhne, a mogočne : mikroplazme v boju za preživetje. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, maj, jun. 2014, letn. 76, [št.] 9/10, str. 393-397