Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rojena leta 1989 v Kranju. Po končani osnovni šoli sem šolanje nadaljevala na BIC Ljubljana – gimnazija in veterinarska šola, ki sem jo leta 2008 tudi uspešno opravila in pridobila naziv veterinarska tehnica. Šolanje sem nato nadaljevala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in ga uspešno zaključila leta 2015 in s tem pridobila naziv dr.vet.med. Že tekom srednje šole in kasneje tekom študija sem kot veterinarski tehnik študent pomagala na kliniki in s tem utrjevala ter pridobivala novo znanje. Prosti čas najraje preživljam z družino na domači kmetiji.