Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rojena 14.01.1986 v Kranju. Po končani škofjeloški gimnaziji leta 2004 se je
vpisala na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, ki jo je uspešno zaključila leta 2012.
Prve izkušnje z veterino malih živali je pridobila ravno na Kliniki Loka že v času
študija, kasneje volentirala še na drugih veterinarskih klinikah v Kranju, izkušnje
pa pridobivala tudi v farmacevtskem podjetju Lek d.d.

S Kliniko Loka sodeluje že od zaključka študija, kot stalna sodelavka pa od leta 2020. Redno se udeležuje seminarjev in kongresov doma in v tujini.