Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Rojena leta 1999 v Kranju. Leta 2014 se je vpisala na srednjo veterinarsko šolo v
Ljubljani in jo junija 2018 tudi uspešno zaključila. Šolanje je nadaljevala na Višji
strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled, v jeseni 2021 je študij
zaključila z diplomsko nalogo iz smeri velnesa. V letu 2022 se je zaposlila na
Kliniki Loka. Svoj prosti časa rada preživlja aktivno v naravi in v dobri družbi.