Domov > Koristni nasveti > Psi > ODJAVA ŽIVALI

ODJAVA ŽIVALI

IZJAVA LASTNIKA PRI ODJAVI ŽIVALI

 

Ustrezno izpolnjen obrazec prinesite ali pošljite po pošti na Kliniko Loka skupaj s potnim listom poginule živali.

 

LASTNIK (ime in priimek, naslov, EMŠO)  ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ŽIVAL (ime, spol, vrsta, pasma, datum rojstva, številka mikročipa, barva) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

[] ODJAVA ŽIVALI
Spodaj podpisani lastnik (podatki zgoraj) __________________________________ (ime in

 

priimek) odjavljam svojo žival (podatki zgoraj) _______________________________________

 

(ime živali) zaradi sledečega vzroka: žival je pogrešana/ je poginila / je oddana / je izvožena.

 

S svojim podpisom jamčim, da so vsi zgoraj navedeni podatki resnični in točni ter zanje materialno in kazensko odgovarjam.

 

V Škofji Loki, dne _________________

 

Veterinar (žig in podpis):                                                       Lastnik oz. imetnik (podpis):

__________________________                                       _____________________________

 

© 2014 Klinika Loka d.o.o.. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja